ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα της Αγγλικής στο ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και αποτελείται από τρια εξάμηνα
-(Αγγλικά-α' εξάμηνο σπουδών, Αγγλικά & Τεχνικη Ορολογία Ι-β' εξ. σπουδών Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία ΙΙ-γ' εξ. σπουδών).  Οι φοιτητες/τριες για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν, θα πρέπει να έχουν γνώσεις Αγγλικής στο επίπεδο του First Certificate. Τα μαθήματα δεν είναι για επίπεδο αρχαρίων. Εάν δεν έχετε κάνει Αγγλικά καθόλου συνιστάται να επιλέξετε μια από τις άλλες ξένες γλώσσες.

ΑΓΓΛΙΚΑ :  Στο μάθημα γίνεται μία επανάληψη των βασικών στοιχείων γραμματικής, συντακτικού, ύφους & δομής που χαρακτηρίζουν την Αγγλική γλώσσα.  Γίνεται μια εισαγωγή στα «Τεχνικά»/Επιστημονικά Αγγλικά μέσα από απλό διδακτικό υλικό και βασικό λεξιλόγιο σχετικό με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

(ΑΓΓΛΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι&ΙΙ:   Στα δύο αυτά μαθήματα διδάσκεται εκτεταμένα η επιστημονική ορολογία του κλάδου του Πολιτικού Μηχανικού. Βασική έμφαση δίνεται στην κατανόηση Αγγλικής βιβλιογραφίας, και συγγραμμάτων σε επίπεδο ανάγνωσης, κατανόησης και listening comprehension  καθώς και στις βασικές τεχνικές του γραπτού επιστημονικού λόγου.)


ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι πτυχίων Proficiency του Cambridge, Michigan ή κάτι άλλο  σχετικό, μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή μόνο για το α' εξάμηνο (Αγγλικά) , προσκομίζοντας απλή φωτοτυπία του πτυχίου στην οποία έχουν γραφεί τα στοιχεία τους  (Ονοματεπώνυμο στα Ελληνικά, A.M., έτος σπουδών και τμήμα).  Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται ο ίδιος βαθμός αντίστοιχα για κάθε μάθημα. Ο βαθμός κατοχυρώνεται ως εξής:

Cambridge Proficiency: Grade A -8, Grade B-7, Grade C-6. 

Michigan Proficiency: Grade Pass Honors = 8,  Grade Pass = 7

Φοιτητές/τριες που έχουν άλλα πτυχία σε επίπεδο Proficiency, ή προερχόμενοι από άλλα τμήματα μπορούν να πάρουν απαλλαγή μετά από προσωπική συνεννόηση με τη διδάσκουσα.

ΒΙΒΛΙΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Θα μοιραστεί: 1) ENGLISH GRAMMAR & STRUCTURE REVIEW-Α Smooth
Transition to English for Civil Engineering, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ. για διδασκ.στο πρωτο εξαμ. 

2) Δηλωνετε απο το "ΕΥΔΟΞΟΣ" στο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: EFFECTIVE ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERING- Εκδ. Κλειδαριθμος.

3)Δηλωνετε απο το "ΕΥΔΟΞΟΣ" στο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:  SCIENTIFIC ENGLISH STRUCTURE &STYLE Contextualized for Civil Engineering, εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Εξετάσεις
Η ύλη στην οποία θα εξεταστείτε ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου στο πίνακα ανακοινώσεων μου που βρίσκεται στο
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οι ώρες γραφείου καθώς και άλλες ανακοινώσεις σχετικές με τα μαθήματα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ αναρτώνται στο πίνακα ανακοινώσεων της κ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ στο Δ.Ξ.Γ.(κτήριο Κεντρικής Βιβλ, πάνω από Τμήμα Δημοσιευμάτων-3ος όροφος) και στο   site: http://languages.upatras.net.   

Τηλ.:  2610  997812,  E-MAIL: STAMISON@UPATRAS.GR

 
Οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν πρέπει να έρχονται στο μάθημα προετοιμασμένοι με τα βιβλία, κ.λ.π.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η διδάσκουσα
Ματίνα Ατματζίδη

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι,ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα  Αγγλικής Γλώσσας & Ορολογίας Ι & ΙΙ στο ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προκύπτουν  από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, και αποτελούν συνέχεια του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ-α' εξ, και διδάσκονται στο δεύτερο & τρίτο εξ.σπουδών αντίστοιχα.

Τα δύο αυτά μαθήματα προαπαιτούν πολύ καλή γνώση γενικών αγγλικών και την ομαλή μετάβαση από τη γενικη αγγλική γλώσσα στην εξειδικευμένη αγγλική ορολογία του κλάδου.  Σε αυτό συμβάλει κατά πολύ το πρώτο εξάμηνο των Αγγλικών.

ΣΚΟΠΟΣ:  Στα δύο αυτά μαθήματα, διδάσκεται εκτεταμένα η επιστημονική ορολογία του κλάδου.  Δίνεται έμφαση: 1. Στην ανάγνωση και κατανόηση Αγγλικής βιβλιογραφίας και συγγραμμάτων μέσα από αυθεντικά ή προσαρμοσμένα κείμενα και ασκήσεις.  2. Σε τεχνικές επιστημονικού γραπτού λόγου.  3.  Στην κατανόηση επιστημονικού προφορικού λόγου. 

Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προετοιμάζουν τους φοιτητες & φοιτήτριες του τμήματος να είναι σε θέση να μελετήσουν Αγγλική βιβλιογραφία, συγγράμματα, κ.λ.π., για τις ανάγκες της Διπλωματιής τους, να παρακολουθήσουν και να λάβουν μέρος σε συνέδρια του κλάδου που θα είναι στα Αγγλικά, να συνομιλήσουν, να συντάξουν κείμενα επιστημονικών εργασιών  και να κάνουν παρουσιάσεις στα Αγγλικά.

ΒΙΒΛΙΑ: (ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ "ΕΥΔΟΞΟΣ" )

1.ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: SCIENTIFIC ENGLISH STRUCTURE&STYLE-Contextualized For Civil Engineering.  Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. 

2. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ:

EFFECTIVE ENGLISH FOR CIVIL ENGINNERING Εκδοσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

 Τα βιβλία καλύπτουν την ύλη του 2ου και 3ου εξαμήνου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  Η ύλη  στην οποία θα εξεταστείτε ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής στο πίνακα ανακοινώσεων μου που βρίσκεται στο πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ξ.Γ.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

Οι ώρες γρ. καθώς και άλλες σχετικές με τα μαθήματα ανακοινώσεις αναρτώνται στο πιν. αν. της κ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ στο Δ.Ξ.Γ. και στο site:  http://languages.upatras.net

Τηλ.:  2610 997812. e-mail: stamison@upatras.gr

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν πρέπει να έρχοντε στο μάθημα προετοιμασμένοι με τα βιβλία, κ.λ.π.

Απο το Διδασκ. Ξενων Γλωσσων

Η διδ. Ματίνα Ατματζίδη